Rettskriving

Vanlige type skrivefeil er er mange, her er noen utvalgte!Typisk norsk er en dokumentarserie på NRK om det norske språk. Jeg elsker denne serien, den tar opp ulike emner på en morsom måte. Etter inspirasjon fra denne serien kommer nå ett nytt emne her på bloggen, nemlig de vanligste type skrivefeilene!


3korrtyperfeil1. Dittografi

Dittografi betyr dobbeltskriving av en bokstav, stavelse eller et ord, og er en meget vanlig feil: «Du er er her hos meg!» Som oftest er det småord som er, at, de, vi, må osv. som gjentas, men det hender også at det er flere ord: «Sorgreaksjonen kan snus til snus til aksept og optimisme.»

Når to like bokstaver (som oftest er det konsonanter) kommer etter hverandre, er det veldig lett å slenge på en ekstra. Denne typen skrivefeil kan være vanskelig å oppdage.

 • rullleblad
 • tennnerskjærende
 • papppaperm
 • bakkkant

Dobbeltskriving av stavelser kan også være vanskelig å oppdage:

 • universitetetet
 • parallellellogram


2. Smitte

Det er fort gjort å skrive «emigramt» i stedet for «emigrant». Den første m-en kan åpenbart være smittsom. Den kan også være slik konsonantsmitte som gjør at mange skriver «posistiv» i stedet for «positiv».

Andre eksempler :

 • Politiet opplyser at det ikke ligger noe krininelt bak dødsfallet.
 • radaktør i stedet for redaktør
 • «leve lenge i langet» i stedet for «leve lenge i landet»
 • «striplet strek» i stedet for «stiplet strek» (vanligere er: «stiplet linje»).
 • Jeg skulle ha fulgt meg bedre i tysktimene (fulgt med).
 • Ifølge kvinnen ble hun tvunget til å ble av seg ?
 • I Andrés Bjerkes dikt ?
 • Enkeltord: skattedradrag, folosofi


3. Slagfeil


Slagfeil er den vanligste typen skrivefeil. Slagfeil er meget vanlig. Denne typen feil er irriterende i varierende grad. Stort sett skjønner man hva som menes og at det er hastverk som er årsaken. På bokcover er det imidlertid ikke særlig lekkert uansett åssen man vrir og vender på det.

 • Ombyttede bokstaver: rekekfølge, skrivefiel (skrivefeil), lomembok (lommebok)
 • Bokstav utelatt: kronpinsen (kronprinsen), Intenett (Internett), amrikaner (amerikaner)
 • Sette inn en ekstra bokstav (som oftest bokstaven ved siden av på tastaturet): medisainen (medisinen), konfitrmasjonen (konfirmasjonen), eksemåpel (eksempel)
 • Feil bokstav (som oftest bokstaven ved siden av på tastaturet): tre på ras (rad), tastatuir (tastatur), Soaial- og helsedirektoratet (Sosial- og helsedirektoratet)
 • En kombinasjon av slagfeil er ikke å forakte: kornprisen (ombytting og utelating: kronprinsen)


4. OrddelingPleier du å gjøre slike feil?

Vanlige skrivefeil som "whiskey", "veninne" og "rompe"!Typisk norsk er en dokumentarserie på NRK om det norske språk. Jeg elsker denne serien, den tar opp ulike emner på en morsom måte. Tidligere skrev jeg ett innlegg om de vanligste skrivefeilene alfabetisk fra A - O, her er resten;

P- plastikkirurgi, ikke plastikkkirurgi: når tre like konsonanter kommer etter hverandre, faller en bort: trafikkaos (men du kan også skrive trafikk-kaos)
   plutselig, ikke pluttselig
   profesjonell, ikke proffesjonell (Da blir plutselig ikke så veldig profoesjonell!) 

Q- quisling - med liten q i betydningen landssviker, tilhenger av Vidkun Quisling

R- redigere, ikke editere 
    rumpe, ikke rompe

S- sannsynlig, ikke sannsynelig
    Scarlett Johansson (dobbel t i Scarlett og dobbel s i Johansson), ikke Scarlet Johansson, Scarlet Johanson eller Scarlett Johanson 
    sinnssyk, ikke sinnsyk
    spesielt, ikke spesiellt
    Storbritannia, ikke Storbritania
    så å si, ikke så og si (les mer om og eller å)

T- trafikkaos, ikke trafikkkaos

U- Ullevaal Stadion (merk to a-er og stor S)
    ut ifra, ikke utifra
    ut og gå, ikke ut å gå (men: ut for å gå ?)
Se også oversikten over bruk av og/å uttale, ikke utale («disfavør» uttales med trykk på første stavelse)

V- venninne, ikke venninde, veninde, veninne, vennine
    vennlig, ikke venlig
    verre, ikke værre; verst, ikke værst
    være, ikke vere (vere er nynorsk)

W- Warszawa, ikke Warsawa
     whisky, ikke whiskey (eng. har også skrivemåten whiskey, som blir brukt i Irland og USA)

X- X-kromosom (stor X)

Y- Y-kromosom (stor Y)

Z- zebra: sebra, ikke zebra (Equus zebra og Equus grevyi)
    Zeta-Jones: Catherine Zeta-Jones (skuespiller). Et slikt navn kan skrives på et nesten ubegrenset antall feil måter. Fornavnet finnes i en rekke varianter: med k, uten h og med a-er i stedet for e-ene. Og i etternavnet er selvfølgelig bindestreken en klassiker. Les mer om Zeta-Jones på IMDB.com

Æ- ærverdig, ikke erverdig eller erværdig (tenk «verdig ære»)

Ø- ølebrød, ikke øllebrød 
    Øystre Slidre, ikke Østre Slidre

Å- Ålesund (byen), men Aalesund (fotballklubben)

    årsaken er (ikke årsaken skyldes. Men: forholdet skyldes)


Hva pleier du å skrive feil? Kjenner du deg igjen i noen av feilene?

Vanlige skrivefeil som "Coca Cola"og "McDonalds"!Typisk norsk er en dokumentarserie på NRK om det norske språk. Jeg elsker denne serien, den tar opp ulike emner på en morsom måte. Etter inspirasjon fra denne serien kommer nå ett nytt emne her på bloggen, nemlig de vanligste skrivefeilene! Listen er plukket ut fra denne siden her.

A- artikler, ikke artikkler (artiklene, ikke artikklene) (Google har 89 300 treff for et søk på "artikkler") 
    Auschwitz, ikke Auswitz, Auchwitz, Auschwits, Aushwitz, Auschwits, Auswits, Auchwits eller noen andre feilskrivinger.
    allikevel, ikke alikevel. Det feilskrevne ordet 'alikevel' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.
   
B- begynte, ikke begynnte. Feilskrivingen "begynnte" får mer enn 85 000 treff i Google.
    blant, ikke blandt. Det feilskrevne ordet 'blandt' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.

C- Coca-Cola, ikke Coca Cola (husk bindestrek
   
D- da og når: man kommer fortsatt langt ved å huske på skoleregelen: Den gang da, hver gang når.
    dessverre, ikke desverre

E- etter hvert, ikke etterhvert. Ordet 'etterhvert' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.
    e-post, ikke epost

    editere er ikke noe norsk ord - bruk redigere

F- fellesskap, ikke felleskap
    Fjols til fjells, ikke Fjolls til fjells
    for øvrig, ikke forøvrig. Det feilskrevne ordet 'forøvrig' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka. 'Forøvrig' er riksmål.

G- graffiti, ikke grafitti
    gyllen, ikke gylden (forgylt, gullgul, skinnende, strålende ? gyllent, gylne
    gæren (eller galen), ikke gær?n, gæern, gærn eller andre varianter

H- hovedsakelig, ikke hovedsaklig (men saklig/usaklig). Det feilskrevne ordet 'hovedsaklig' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.
    hjemlig, ikke hjemmelig (hjemlig og hemmelig har samme opphav.) 
    Holmenkollen, ikke Holmekollen («Holmekollen» gir 18 900 treff i Google)
   
I- i det hele tatt, ikke 'i det heletatt'. Feilskrivingen «heletatt» er registrert mer enn 60 000 ganger i Google. 
   Internett, ikke Internet, internet eller internett
   interessant, ikke intresant, interesant eller andre mulige feilskrivinger. Det feilskrevne ordet 'interesant' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.
   i hvert fall, ikke ihvertfall eller i hvertfall

J- ja vel, ikke javel
   ja visst, ikke javisst

K- Karibia, ikke Karibien 
    krasj og krasje, ikke kræsj og kræsje. Det er ikke helt urimelig å synes at ord som er lånt fra engelsk (bag, bandy, brandy osv.) skal fornorskes med æ, men det er en tradisjon for å bruke a. Språkrådet har bestemt at slike ord skal ha a i norsk. Les mer på Språkrådets nettsider (linken åpner et Word-dokument).
   kong Harald, ikke stor k: I dag dro kong Harald til Drammen. Kanskje kommer kongen hjem i morgen. 

L- legitimasjon, ikke legimitasjon eller legemitasjon 
    lønnsslipp, ikke lønnslipp
    lydtekniker, ikke lydteknikker når det er tale om en tekniker som har ansvaret for lyden 

M- McDonald's (hurtigmatkjeden skrives med stor forbokstav, liten c, ikke mellomrom, apostrof før s-en)
     Midtøsten ikke Midt-Østen

N- nysgjerrig/nysgjerrige, ikke nyskjerrig/nyskjerrige eller nysjerrig
    Natascha Kampusch, ikke Natacha Kampusch eller Natascha Kampush , Natasha Kampush eller andre feilskrivinger (les om Natascha Kampusch på min blogg eller på Wikipedia
   nettopp, ikke netopp eller nettop

O- om bord, ikke ombord. Men: ombordstigning 
    overraskelse, ikke overaskelse
    original, ikke orginal 

     
 Hva pleier du å skrive feil?
Kjenner du deg igjen i noen av disse skrivefeilene?

Norsk rettskrivning, et forkastes fenomen blant bloggere?Typisk norsk var en dokumentarserie på NRK om det norske språk. Jeg elsker denne serien, den tar opp ulike emner på en morsom måte. Etter inspirasjon fra denne serien har jeg lyst til å ta opp en del regler, og morsomme feil.

Det er en kjent sak at bloggere ikke alltid skriver korrekt. Jeg gjør heller ikke det, og det har jeg tenkt til å gjøre noe med! Et fenomen jeg har hørt mange bloggere, "klager" over for mye bruke av utropstegn og på feil steder.

1)
Gå hjem!
Ta av deg klærne!

Når man bruker utropstegn ved imperativer, markerer det at det ligger et ekstra lag med følelser under utsagnet.

Dersom liknende setninger står uten utropstegn, blir de mer følelsesmessig nøytrale. Når en lege ber pasienten om å ta av seg klærne, er det forhåpentligvis mer nøytralt enn hvis en jente ber kjæresten sin gjøre det.

Ved andre nøytrale bydesetninger er det naturlig å sløyfe utropstegnet. Dette gjelder for eksempel ved instruksjoner, anvisninger, brukerveiledninger etc.

Andre ganger man kan bruke utropstegn:
1) Overraskelse, smerte, forargelse, aggresjon, takk, gratulasjon etc.
 • Au!
 • Fy flate!
 • Himmel og hav!
 • Helvete!
 • Din premieidiot!
 • Doktor, din gamle gris!
 • 2) Spesielt sterk hilsen

 • Hei!
 • Mine damer og herrer!
 • Kjære pasient!

 • I brev etter starthilsen er det ikke vanlig å bruke utropstegn.

  3) En overraskende opplysning

 • De nominerte til fredsprisen var: Jimmy Carter, Leif Juster (!) og Rigoberta Menchú. 

 • 4) Ved et retorisk spørsmål:

 • Kan det være sant!
 • Har Voe virkelig kjøpt den genseren!
 • Er det poltisk korrekt å trekke en slik slutning!
 • Kledde hun virkelig av seg for doktoren!

 •  utropstegn2
  Regler og eksempler er hentet fra korrekturavdelingen.

  Oppsummering:
  Bruk utropstegn sjelden og når det er noe ekstra viktig. Kan også brukes ved retoriske spørsmål! 


  Kjenner du deg igjen i feilene? Hva er de mest irriterende feilene?

  http://www.Alexandrasworld.blogg.no/ on Facebook
  hits